Visie van de school

Kiezen voor een school is kiezen voor een visie. Die visie staat voor de manier waarop je wil dat je kind (op)groeit en zijn plaats in de wereld ontdekt.

Met onze school kies je bewust voor een leefschool. In elke leefschool liggen 5 levensfases aan de basis. 

Fase 1: Geborgenheid en veiligheid

In deze fase willen we tegemoet komen aan de basisbehoeften van kinderen. 

 Kinderen hebben nood aan geborgenheid en veiligheid om tot ontwikkeling te komen.

"Door jou durf ik de wereld te ontdekken."

In onze school betekent dit...

Gezellige leefruimtes die zo weinig mogelijk vervreemdend zijn. In elke leefgroepruimte voorzien we een kring, een keuken en verschillende leef- en werkplekken. We zorgen voor open ruimtes waarin kinderen veel samenwerkend leren en samen overleggen.

Ouders zijn welkom op school. We voorzien inlooptijd zodat mama’s en papa’s de kans krijgen om de begeleider te spreken. Ook bij tal van andere activiteiten worden de ouders betrokken. (vieren van verjaardagen, uitstappen, werkgroepen, …)

Fase 2: Het "wij"-gevoel

Op school staat leren van én met elkaar centraal. We zetten sterk in op het sociale aspect. Op die manier creëren we verbondenheid, een sterk sociaal weefsel.

"Ik leer van jou, jij leert van mij... samen worden wij groot!"

In onze school betekent dit...

Net zoals er thuis broertjes of zusjes zijn, leef en leer je op school samen met kinderen van verschillende leeftijden. In deze leefgroepen steekt je kind veel op van de oudere kinderen en zorgt het op zijn beurt voor de kleintjes. 

In deze fase wordt het zelfbeeld van de kinderen en het hele sociale leven op school benaderd. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en de groepsprocessen en samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd.

Het “wij”-gevoel vind je terug in o.a. de praatronde, de kringen, de klasraad, de leefgroepen en het forum.

De buitenruimte wordt zo ingericht dat kinderen samen kunnen ontdekken, experimenteren, bewegen en ontspannen. We werken samen in de moestuin en de kippenweide.

Fase 3: Kiezen

Kinderen hebben een natuurlijke exploratiedrang van waaruit ze de wereld willen ontdekken. Keuzes maken is een essentieel onderdeel van dat proces. Dit zorgt voor een sterke leermotivatie bij kinderen.

"Ik wil, ik kies, Ik leer..."

Ik onze school betekent dit...

De kinderen kiezen met hun leefgroep waarover ze willen leren tijdens project/thema. Het is heel bijzonder hoe democratisch het er daarbij aan toe gaat.

Het begint met een berg losse ideeën. Tijdens de sprokkelweek worden de beste weerhouden en verder uitgewerkt. Daaruit wordt het project/thema gestemd. Dan begint de zoektocht naar de hamvraag: een vraag waar je je hersenen op breekt.

Er zijn een aantal voorwaarden: iedereen moet kunnen meedoen, het moet uitdagend maar uitvoerbaar zijn en je moet een eindproduct kunnen voorstellen. ( Hoofd, Hart, Handen)

Natuurlijk kan niet over alles gestemd worden… . Het al dan niet krijgen van wiskunde en taal staat niet ter discussie. Maar ook daarbij heeft je kind enige keuzevrijheid via de weekplanningen. Op het einde van elke week moet alles af zijn!

Fase 4: Ordenen en begrijpen

Deze fase benadert het leren zelf.

We leren door zelf te ervaren, zelf te ontdekken, zelf problemen op te lossen. We gaan dieper in op de inhouden, wat zorgt voor een groter leereffect.

" Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik. Wat ik heb gedaan blijft eeuwig van mij.

In onze school betekent dit...

Je kind kan nu kiezen, dus krijgt het stilaan zicht op de relatie tussen oorzaak en gevolg, tussen middel en doel. Het leert nu zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden. Natuurlijk worden ze hierin van op de zijlijn begeleid. Hoe ouder een kind wordt, hoe makkelijker de tocht naar de oplossing verloopt. Dan leert het ook zijn tijdsgebruik te ordenen.

Pas in leefgroep 3 maakt het zelf zijn weekplanning. Ook de projectwerking barst van het zelf doen. Je kind krijgt een realistische kijk op zijn eigen mogelijkheden, die van de ander en op de mogelijkheden van tijd. Bovendien draagt het bewust verantwoordelijkheid voor zijn deel. De ontwikkeling en aandacht die we hebben voor een aantal vaardigheden hierbij zijn van primordiaal belang.

Fase 5: Ingrijpen in de eigen leef- en leeromgeving

Wanneer fundamenteel leren plaatsvindt, verandert er iets in het 'zijn' van het kind. Met alle bagage op zak, kan en wil en durft je kind op kritische wijze en met een heel eigen kleur de wereld benaderen.

"Ik leer, dus ik ben..."

In onze school betekent dit...

In onze Leefschool toont zich dit via filosofeerkringen. Ook houden de leefgroepen wekelijks een klasraad en worden ouders en kinderen uitgenodigd op groei- en verwondergesprekken.

Kinderen leren dat dingen kunnen lukken of mislukken, maar leren om daar op een gezonde manier mee overweg te kunnen. Ze leren verantwoordelijkheid op te nemen, zichzelf te evalueren en terecht verdiende pluimen op de hoed te steken… je kind wordt bevestigd in zijn zijn en voelt zich thuis in de wereld.