Inschrijvingen

Vanuit onze visie als leefschool kiezen we voor leefgroepen,  daarom kiezen we om te werken met een maximumcapaciteit van 14 kleuters per geboortejaar in de kleuterschool en 14 kinderen per leerjaar in de lagere school.

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kleuters naar school gaan op volgende instapmomenten:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie; 
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
  • 1 februari; 
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
  • de eerste schooldag na de paasvakantie; 
  • de eerste schooldag na O.-L.- H.- Hemelvaart.
  • Voor kleuters ouder dan 3 jaar zijn er geen instapdata. Zij kunnen elk moment van het schooljaar instappen. (indien er vrije plaatsen zijn)

Voor meer info omtrent het inschrijven kan u terecht bij mevr. Carmen C. Dalli op het nummer 012/20.29.02 of via het e-mailadres info@leefschooldewonderwijzer.be .

Onze school organiseert geen specifieke kijkdagen. Graag maken wij voor geïnteresseerde families tijd voor een persoonlijk gesprek en rondleiding. Dit kan na afspraak en op een tijdstip dat voor u past. 

Gelieve steeds het SIS-kaartje mee te brengen bij inschrijving!

Er zijn 2 periodes om in te schrijven:

1. Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen en kinderen van personeel van de school.
Inschrijven kan van maandag 22 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021 tijdens de openingsuren van de school.

2. Vrije inschrijvingen
Inschrijven kan vanaf maandag 1 maart 2021 tijdens de openingsuren van de school.

BELANGRIJK:
• Onze school hanteert een maximumcapaciteit van 14 kinderen per geboortejaar.
• De volgorde waarin u zich komt aanmelden, bepaalt de volgorde van inschrijvingen!
• Deze data zijn NIET van toepassing als je kind van school verandert tijdens dit lopende schooljaar.