Project/ thema

De kinderen kiezen zelf hun projecten. Dat is een intensief, democratisch proces. 

 Hieronder leest u hoe de kinderen hun projecten kiezen, uitwerken en afronden.

De kinderen brengen ideeën aan voor een nieuw project tijdens de sprokkelweek. Dit kunnen dingen uit de actualiteit, iets wat ze thuis meemaakten, een idee dat ze interessant vinden, iets wat ze op tv zagen... Alle ideeën worden bij voorkeur verzameld vanuit de kringmomenten.

De criteria waaraan een project moet voldoen, worden nog eens overlopen: we moeten het zelf kunnen, iedereen moet kunnen meedoen, er moet een eindproduct of eindproces zijn...

De ideeën worden getoetst aan de criteria. Iedereen mag zijn mening zeggen.

 Er kan over de ideeën worden gestemd als men niet vanzelf tot een concesus komt. 

Eens het nieuwe project gekozen is formuleren de kinderen een duidelijke projectvraag en zetten ze dit om in een mindmap waarbij ze op zoek gaan naar een goed eindproduct of eindproces.

De mindmap kan hen helpen bij het opstellen van de projectdoelen:

  • Hoe willen we zijn ? (Hart = attitudes)
  • Wat willen we daarover weten ? (Hoofd = kennen)
  • Wat willen we doen ? (Handen = kunnen)
  • Wat wordt het eindproduct of eindproces?

Gedurende enkele weken werken ze naar het eindproduct of eindproces.  Elk project mondt uit in een eindproduct: een tentoonstelling, een plakboek, een toneelvoorstelling of muzische activiteit … Bij de presentatie daarvan is iedereen welkom: alle leerlingen van de school, broers en zussen en uiteraard alle ouders en grootouders.

Na het project volgt een evaluatie. Wat liep er goed en wat minder? Wat kunnen we daaruit leren om de aanpak tijdens het volgende project te verbeteren?